Това е сайта на Живите Мъже и Жени

Какво ще научите от този сайт?

Съществува ли ДЪРЖАВАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?
Какво означава думата ДЪРЖАВА?
На кого принадлежи територията и земята на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?
Кой определя границите на териториите на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?
Защо тока, водата, горивата и всичко останало е безплатно?
Съществуват ли пари и дългове?
Как да си вземем земята и територията на която се намираме заедно с всички земни ресурси, които ни пренадлежят?