След като вече сме на клипчето, намираме бутона най-долу – настройки (зъбно колелце). Цъкаме на бутона „настройки“ (снимка 1)

български субтитри в тубата

Появява ни се менюто и цъкаме на полето „субтитри“ (снимка 2)

български субтитри за тубата

След това се появява ново поле „английски“ Това е автоматично генерираното поле за субтитри на английски. Цъкаме върху него (снимка 3)

български субтитри за тубата

Появява се ново поле „субтитри“, което показва какви автоматично генерирани субтитри са по подразбиране. В случая – „английски – автоматично генерирано“. Цъкаме върху това поле (снимка 4)

български субтитри за тубата

В същото меню излиза ново поле „Автоматичен превод“. Цъкаме смело върху него (снимка 5)

български субтитри за тубата

Появява се дълго-очакваното поле с всички субтитри. Скролваме до търсеният език – Български и цъкаме върху него (снимка 6). След като цъкнеме, всичко вече е готово, което се потвърждава с бързо кратко съобщение от системата „Автоматичен превод е настроен за български субтитри“. Но дори и да не го забележите, клипчето Ви е вече готово да върви със субтитри на български.

български субтитри за тубата

Това е всичко, приятно и ползотворно гледане!