Вест за истината

Първо уведомително писмо

Второ уведомително писмо

Трето уведомително писмо

Договор между корпоративното лице ЛЮБОМИР РАДОСЛАВОВ МИТОВ и живият мъж :Любомир

Уведомление-договор от 16.06.2023 г. към МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Напомняне за Уведомление-договор от 05.07.2023г. към МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Уведомление договор за мълчаливо съгласие без право на обжалване от 24.07.2023г. към МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Уведомително писмо към Министерството на транспорта