Уведомление – договор МВР

Уведомление-договор от 16.06.2023 г. към МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Напомняне за Уведомление-договор от 05.07.2023г. към МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Уведомление договор за мълчаливо съгласие без право на обжалване от 24.07.2023г. към МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ