част 7 измамата в правописа

Капани за душата, изтриване на паметта

Решетката около земята, която ни държи, като затворници и не позволява душата да премине в истинският си дом. Ако по пътя си...

лични карти

Капаните за душата и несъществуващата карма

Множеството капани на душата, когато напусне тялото, не съществуваща карма, духовни водачи, божествени “светли“ същества, бялата светлина-тунела и безкрайният цикъл от прераждания....

лични карти

Измамата с документите-личните карти

Структурата и значението на издаване на документите-личните карти, е идентичен с комиксите

част 7 измамата в правописа

Измамата в правописа и граматиката – Част 7

Измамата в правописа и граматиката – кучешки латински, езика на неграмотните. Най голямата измама позната на човечеството Всичко тръгва от измамата в...

част 6 измамата в правописа

Измамата в правописа и граматиката – Част 6

Измамата в правописа и граматиката – кучешки латински, езика на неграмотните. Най голямата измама позната на човечеството Всичко тръгва от измамата в...

част 5 измамата в правописа

Измамата в правописа и граматиката – Част 5

Измамата в правописа и граматиката – кучешки латински, езика на неграмотните. Най голямата измама позната на човечеството Всичко тръгва от измамата в...

част 4 измамата в правописа

Измамата в правописа и граматиката – Част 4

Измамата в правописа и граматиката – кучешки латински, езика на неграмотните. Най голямата измама позната на човечеството Всичко тръгва от измамата в...

част 3 измамата в правописа

Измамата в правописа и граматиката – Част 3

Измамата в правописа и граматиката – кучешки латински, езика на неграмотните. Най голямата измама позната на човечеството Всичко тръгва от измамата в...

част 2 измамата в правописа

Измамата в правописа и граматиката – Част 2

Измамата в правописа и граматиката – кучешки латински, езика на неграмотните. Най голямата измама позната на човечеството Всичко тръгва от измамата в...

част 1 измамата в правописа

Измамата в правописа и граматиката – Част 1

Измамата в правописа и граматиката – кучешки латински, езика на неграмотните. Най голямата измама позната на човечеството Всичко тръгва от измамата в...