РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ) другите й институции (техните агенти / представители)  са регистрирани, като лица/корпорации под юрисдикцията на един от щатите в Съединените американски щати, за бизнес цели.
Това е факт, тъй като  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ) останалите институции (техните агенти / представители) са регистрирани в САЩ за бизнес цели и функционират по правилата на ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ КОДЕКС UCC 1-308.  https://www.sec.gov/ https://www.dnb.com/

Волеизявление на народа на територията и земята на България: ДЪРЖАВАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и нейните институции са корпорации регистрирани в САЩ и нямат документи за собственост за земята и територията над, която са осъществили контрол, чрез измама. Всичко, което е придобито чрез измама, е невалидно и е без съдържание. Народа на Българите няма нужда от вас и ви заявява да напуснете нашата територия, всичките сте уволнени, като понесете съответните последствия/наказания и платите нужните обезщетения на всеки един жив мъж и жена. Такава е волята на народа. Да бъде.